Bánh fondant 2 tầng hình quả bóng chày và chiếc mũ cầu thủ