Bánh foddant hình cây gậy và quả bóng chày trên sân