Bánh thôi nôi 2 tầng màu hồng và bé gà con màu vàng nhí nhảnh tặng bé gái