Bánh kem hồng viền bi dát nhũ vàng trang trí batman và hoa hồng tươi cùng bánh macaron