Bánh sinh nhật hình gốc cây và những bông hoa rực rỡ mùa xuân