Bánh kem 3 tầng phong cách Pháp màu nhung đen và nhành lá vàng lãng man