Bánh thôi nôi màu xanh hình cậu bé ngủ mơ màng dưới ánh trăng vàng