Bánh thôi nôi màu xanh hình cậu bé bên những người bạn cừu, vịt đáng yêu