Bánh fondant 3 tầng màu trắng hình bông hoa và hững viên sỏi vàng rãi đều tinh tế