Bánh quy những biểu tượng của cô dâu chú rể trong lễ cuowishanhj phúc