Bánh sinh nhật màu hồng nhạt và những hạt cườm lấp lánh