Bánh fondant 3 tầng màu vàng hình sushi độc đáo mừng kỷ niệm thành lập SUSHI HOKKAIDO SACHIDONGDU