Bánh thôi nôi màu hồng hình bé gái và khỉ con tinh nghịch