Bánh kem 3 tầng tạo hình vũ trụ và sự chuyển động mặt trăng