Bánh cupcake hình bộ quần áo và những quyển số, cây bút