Bánh fondant tặng vợ tạo hình chiếc túi LV cùng mỹ phẩm, giày và một cô gái